ABONELİK
Anasayfa / Abonelik

ABONELİK BAŞVURUSU

Başvuru Süreci

Teklifimizin kabulü müteakip aşağıda yer alan gerekli evraklar ile tarafımıza başvurunuzun akabinde kayıtlarınız yapılacaktır;

  • Sözleşme
  • Sözleşmenin ekinde yer alan IA02 formu
  • Müşteri adres bilgi formu
  • Fatura fotokopisi (her sayaç için ayrı)
  • İmza sirküleri fotokopisi (yakın tarihli)
  • Abonelik şahıs adınaysa şahsın kimlik fotokopisi
  • Vergi levhası