KURUMSAL
Anasayfa / Kurumsal

AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ

İlk şirketini 1976 yılında kuran Akfen, 1996 senesinde holding statüsüne geçmiştir. Yatırımcı unvanıyla Türkiye’de çok sayıda altyapı projelerinde faaliyet göstermiş ve altyapı sektöründe önemli bir konuma yükselmiştir.

Holding’in çalışmaları alanları; havalimanları yönetimi ve operasyonları, deniz limanları işletmeciliği, deniz ulaşımı, su dağıtımı ve atık su hizmetleri, inşaat, gayrimenkul ve enerji gibi endüstri sektörlerde hizmet veren bağlı ortaklık ve iştiraklerine yatırım yapmakta, idare, koordinasyon sağlamaktadır.

3 Mart 2001 tarihinde yürürlülüğe giren 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, Anonim Şirket statüsünde kurulan Akfen Toptan, 16.03.2011 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan aldığı lisansın ardından, Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi’ne kayıt olarak çalışmalarına başlamıştır. Ana çatısı Akfen Holding olan Akfen Toptan, elektik toptan satışı alanında hizmet vermektedir.

Akfen Holding, 22 Haziran 2016 tarihinde yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları Akfenhes Yatırımları ve Enerji Üretim A.Ş. (Akfenhes), Akfenres Rüzgar Enerjisi Yatırımları A.Ş. (Akfenres), Akfen Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. (Akfen Toptan) ve Holding’e devrinin ardından Karine Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Karine GES)’nin bir çatı altında toplanarak yapılandırılan Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.’nin her ikisi de 100’er milyon ABD doları bedel ödemek suretiyle, %16,67 pay sahipliği oranına kadar ortak olmak üzere Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile ortaklık sözleşmesi imzaladı.

* EBRD (European Bank for Reconstruction and Development – Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası)
** IFC (International Finance Corporation – Uluslararası Finans Kuruluşu)