SERBEST TÜKETİCİLİK
Anasayfa / Serbest Tüketicilik

SERBEST TÜKETİCİLİK NEDİR?

Gerçek ve tüzel kişiler Serbest Tüketici olabilmek ve kendi tedarikçilerini seçebilmek için Enerji Piyasasını Düzünleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarı olan 1100 kWh’ten daha fazla tüketim yapmalıdır.

PARANIZ NEREYE GİDİYOR?

TÜKETİM MİKTARI

Kullanılan elektrik enerjisinin kilowatt saat biriminde ifade edilmesidir.

TUTAR

Çıplak tüketim bedeli olarak da adlandırılabilen tutar; sözleşme dahilinde belirlenen birim fiyatının tüketim miktarı ile çarpılmasıdır. Elektrik faturasında yer alan sadece bu bedel Akfen Toptan’a kalır, diğer bedeller gibi kamu kurum/kuruşlarına iletilmemektedir.

DAĞITIM BEDELİ

Dağıtım bedeli: Harcanan elektriğin EPDK’nın belirlediği dağıtım katsayısıyla çarpılması sonucu ortaya çıkan rakamdır. Dağıtımcı firmalar, hizmet verdikleri bölgede dağıtım şebekeleri aracılığıyla elektriğin abonelere iletilmesi, sayaç okuma ve bakımı, kesme-bağla işlemleri, bakım onarım çalışmaları hizmetlerini vermekte ve bunu dağıtım bedeli olarak müşteriden temin etmektedir. Akfen Enerji bu bedeli fatura dahilinde müşterilerinden almakta ve müşterilerinin bağlı olduğu bölgedeki dağıtım şirketine iletmektedir.

ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ

Detaylarını Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca belirlenmekte ve faturada yer alan aktif enerji tüketim tutarı üzerinden hesaplanmaktadır. İlgili belediyeye yatırılan bu bedel, belediye gelirleri kanunu gereğince alınmaktadır.

KDV

Devlet tarafından belirlenen bu bedel, müşteriden alınır ve devlete iletilir; Katma Değer Vergisi’nın kısaltmasıdır.